ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МАРТИН ДИМИТРОВ, ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, МЕТОДИ АНДРЕЕВ И ПЕТЪР СЛАВОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

03.06.2016 г.

Относно: Предмета на договора с международната разследваща компания за КТБ АД (н.), международния й опит, наличие на клаузи за неустойки и сроковете за изпълнение

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, СЛАВОВ, АНДРЕЕВ, СИМЕОНОВ,

Независимо от публикуването на информация относно договора с международната разследваща компания AlixPartners Services, изпратихме вашите въпроси до Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Информацията, предоставена ни от синдиците на КТБ, е вече качена на страницата на банката в несъстоятелност в изпълнение на изискванията на допълнената т. 17 на чл. 31 от Закона за банковата несъстоятелност.

А сега конкретно на вашите въпроси:

По първия въпрос синдиците посочват, че предметът на договора е изцяло съобразен с изискването на чл. 31 от Закона за банковата несъстоятелност, който им предписва да възложат на международна разследваща компания да извърши действия по проследяване и да препоръча на синдика действия за запазване и връщане на активи в имуществото на банката. Към договора не са сключвани анекси. Срокът за изготвяне на проекта на окончателен доклад е 14 седмици от началната дата на договора. Окончателният вариант на доклада е приет от синдика на 7 декември 2015 г. С договора са уговорени лихви за забава на плащането в размер на 4 % над основния лихвен процент на Bank of England. Няма уговорени други неустойки при неизпълнение от КТБ, вкл. не е уговорена неустойка в полза на AlixPartners Services UK LLP при публикуване на доклада. Имуществената отговорност на КТБ, обаче, може да бъде ангажирана за вреди, загуби, разходи, искове или разноски на AlixPartners Services UK LLP, възникнали от или във връзка с договора, вкл. претенции от трети страни, в резултат от разкриването на предоставени консултации или на доклада. Реципрочно, имуществената отговорност на AlixPartners Services UK LLP може да бъде ангажирана за загуби на КТБ по вина на компанията или нейни служители. Претенциите за неустойка и/или ограничена имуществена отговорност не ангажират ФГВБ и/или Република България.

По втория въпрос относно международния опит на AlixPartners Services UK LLP - на страницата на КТБ е публикувана подробна информация. Бих искал само да посоча, че същественото при преценка на опита на изпълнителя по договора не е конкретната му юридическа форма, а професионалният опит и квалификация на екипа, което е и основният актив на всяка компания, която работи в сферата на консултантските услуги.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация