ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ КОРНЕЛИЯ НИНОВА - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

12.06.2015 г.

 

Относно: Създаване на специален фонд за изплащане на обезщетения при бедствия

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИНОВА,

 

Знаете, че внесохме в Народното събрание закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, който предвижда подпомагане от страна на държавата на категории граждани в преодоляването на имуществени щети, причинени от бедствия, като се въвежда вид механизъм за подпомагане за тези лица, които със собствени финансови средства не могат да се погрижат за собствеността си при настъпване на последици от бедствия.

Средствата от централния бюджет през бюджета на Министерството на труда и социалната политика, респективно Агенцията за социално подпомагане, ще достигат до хора, които имат нужда от подпомагане при бедствия и те ще бъдат до размера на данъчната оценка на имота. Тези, които не желаят да се застраховат доброволно, а имат възможност за това, не могат да имат претенции към държавата за предоставяне на помощ за тази цел.

И тук може да имаме концептуални различия, но аз вярвам, че това е така.

Допълнителни промени в нормативната уредба могат да се реализират, но първоначално следва да се повиши отговорността на гражданите, общините и държавата за притежаваното от тях имущество и да се подобри превантивната дейност. Считаме, че това е един от важните етапи от поредица от действия, насочени към подобряване на организацията на работа, разпределение на отговорностите и на източниците на финансиране при настъпване на неблагоприятни събития, причинени от природни бедствия. Разчитаме на партньорство между държавата, общините и  застрахователния бизнес в тази посока.

По конкретния Ви въпрос за катастрофичен пул. Обсъждаше се създаването на специален фонд, такъв така или иначе съществува. Ако приемем, че планирането ежегодно на средства за преодоляване на последиците от бедствия и аварии, може да се разглежда като фонд. Казуистично е дали следва да се увеличават приходоизточниците в бюджета чрез промяна на данъчната тежест, свързана с облагането на застрахователните премии, като потенциален източник за увеличаването на ресурса в тази посока. Но важното да се отбележи, че усилията, освен преодоляването на натрупаните вече проблеми най-вече в Мизия, което наблюдаваме внимателно и имаме комуникация с местните власти, и сме готови да предложим механизъм, който да улесни и да опосредства подпомагането на пострадалите домакинства, така че те да могат да се възползват от съществуващите в момента механизми за финансова подкрепа при възстановяването. Освен преодоляването на съществуващите проблеми да даде ясен механизъм за бъдещето и Вие коректно повдигате в този смисъл въпрос.

Според нас предложените изменения в законодателството, макар и да нямат завършен вид, дават отговор на въпроса как би могло да се структурира подпомагане на домакинства, пострадали от подобни природни бедствия. Но трябва да имаме предвид, че концептуално правото на собственост е неприкосновено, то е лично, и в този смисъл то поражда не само права, но и отговорности. Осигуряването на защита на индивидуалното имущество, извън застрахователния принцип, би могло да става само за хора, които по една или друга причина след подоходен тест не могат сами да се погрижат за това имущество и то е минимално необходимо за тяхното битово оцеляване. Общото възприятие, че каквото и да стане с частната собственост, държавата е длъжна да покрие тези щети, е концептуално неприемливо. Така също както за нас е неприемливо въвеждането на задължителното застраховане.

 

БЛАГОДАРЯ ВИ!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация