ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ СЛАВИ БИНЕВ – НАРОДEН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ“

27.03.2015 г.

 

Относно: Инвестиции на пенсионните фондове

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БИНЕВ,

 

С удоволствие бих дискутирал всички намерения на правителството за бъдещи законодателни инициативи в момента, в който те придобият завършен вид. По темата за инвестициите на пенсионно-осигурителните дружества единственият коментар, който бих си позволил не като упрек, а като разяснение е, че всъщност проблемът не е в пенсионно-осигурителните дружества, защото те са едни търговци, които управляват парите на българските граждани, намиращи се в пенсионно-осигурителните фондове, и моите притеснения са свързани основно с това как и дали достатъчно надеждно се управляват парите на българските граждани в пенсионно-осигурителните фондове, най-малкото по причина на това, че видяхме, че е имало доста резерви за намаляване на таксите, събирани от българските граждани за управлението на техните средства в пенсионно-осигурителните фондове от пенсионно-осигурителните дружества, които са превърнали това в един не лош бизнес. Което не е укоримо, въпросът е таксите да бъдат пропорционални на услугата, която се оказва от дружествата, управляващи фондовете.

Иначе каква стратегия да се избере за инвестиране е сложен въпрос на баланс между сигурността на инвестицията и нейната доходност, като учебникарска теза е, че с увеличението на риска обикновено расте и доходността. Проблемът обаче е, че в един слаб пазар и една малка държава с отворена икономика регулацията на инвестициите за един период от около 40 години трябва да бъде още по-прецизна от тази, която се оказва в държави като Германия или Обединеното Кралство, където капиталовите пазари са развити изключително добре и там регулациите са на висотата на световните стандарти. До 31 март, така като коментирахме още в края на миналата година, ще положим усилия да изградим обща правителствена позиция по необходимите параметрични промени на пенсионно-осигурителната система в отделните нейни елементи както по отношение на краткосрочните осигурени социални рискове, така и по отношение на риска старост, който се управлява чрез ДОО и фондовете за задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Във всеки случай трябва много внимателно да пребалансираме рисковия компонент, към който пазарът ни тегли, тъй като той винаги се балансира с по-големи притеснения, които могат да бъдат изразени по отношение на съхраняването, и то за един много дълъг период от време на нетната стойност на активите, които впоследствие трябва да служат за заместване на дохода на българските граждани, когато те загубят работоспособност поради увеличаване на тяхната възраст.

Общо взето през следващата седмица ще разберете нашите намерения, г-н Бинев, и тогава съм готов да ги коментирам по реда, по който се приемат законите.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация