ОТГОВОР НА МИНИСТЪР ОРЕШАРСКИ НА ПИТАНЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ РОСИЦА ЯНАКИЕВА КОСТАДИНОВА ОТНОСНО СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДА НА БЪЛГАРСКИ МИТНИЦИ НА ГПП „СТРЕЗИМИРОВЦИ”, ОБЩИНА ТРЪН, ПЕРНИШКА ОБЛАСТ

11.08.2006 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНАКИЕВА,

В отговор на поставения от Вас въпрос относно доизграждането на Гранично контролно-пропускателен пункт /ГКПП/ „Стрезимировци#amp;quot;, Ви информирам за следното:

#amp;nbsp;

Строителството на обекта е започнало след проведен търг за избор на изпълнител. На 1.08.1994 г. е сключен договор за проектиране и строителство между Главно управление #amp;quot;Митници#amp;quot; - Столична митница и митница #amp;quot;Перник#amp;quot; в качеството на възложител, и #amp;quot;Паки инженеринг#amp;quot; ООД - град Перник, в качеството на изпълнител. В процеса на изпълнение на договора са подписани множество анекси, като в последния е договорено пусковия срок да бъде на 30.05.1999 г.

#amp;nbsp;

В последствие поради неспазване на договореното и незавършване на предвидените строително-монтажни работи от страна на изпълнителя строителството е преустановено.

#amp;nbsp;

През 2002 г. са започнали съдебни спорове между Агенция #amp;quot;Митници#amp;quot; и фирмата-изпълнител, които продължават и до сега. Междувременно Министерството на финансите предложи на фирма #amp;quot;Паки инженеринг#amp;quot; ООД извън съдебно споразумение, което не беше прието.

#amp;nbsp;

Към настоящия момент делото е насрочено за разглеждане пред Върховния касационен съд, като съдебното заседание ще се проведе на 15.09.2006 г.

#amp;nbsp;

Уважаема госпожо Янакиева, след окончателното произнасяне на съда по предявените искове, Министерство на финансите ще предприеме необходимите действия за завършване на обекта и същият ще бъде пуснат в експлоатация.

#amp;nbsp;

Благодаря!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация