ОТГОВОР НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ НА АКТУАЛЕН ВЪПРОС НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА ОДС МАРТИН ДИМИТРОВ И ЯСЕН ПОПВАСИЛЕВ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДДС

07.08.2006 г.

 УВАЖАЕНМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПВАСИЛЕВ,

#amp;nbsp;

Във връзка с поставения от Вас въпрос за отрицателна сума от ДДС за периода януари-май 2006г.,   (-70 млн.лв., което е с 210 млн.лв. по-малко от сумата за същия период на м.г.), Ви уведомяваме, че посочената от Вас отрицателна сума касае само салдото на ДДС по сметките на НАП, а не постъпленията от данъка като цяло. Както навярно знаете, Националната агенция за приходите администрира само приходите от ДДС от сделки в страната. От 01.01.2003 г. ДДС при внос се администрира от Агенция Митници.

Уведомявам Ви, че приходите в държавния бюджет от ДДС към 31.05.2006 г. са 2 153.3 млн.лв., като сумата превишава тази за същия период на 2005г. с 357 млн.лв. или с 19.8%.

Изпълнението към разчета за годината е 39.1%, а за същия период на м.г. е било 37.4% от годишните постъпления.

Като се има предвид спецификата при администрирането на ДДС, то  отчетените приходи от данъка следва да се разглеждат в тяхната цялост, а не отделно по сметките на НАП или на Агенция «Митници», тъй като факторите, които влияят върху тях, са взаимообвързани.

Факторът, който има най-голяма тежест при разглеждането на последните тенденции е нарастването на вноса, износа и инвестициите. Тяхното нарастване средно с около 30 % за периода от началото на годината размества структурата на приходите от ДДС. Агенция „Митници#amp;quot; която събира ДДС при внос съвсем резонно регистрира значим ръст в приходите, докато при НАП, която възстановява ДДС за износа, се наблюдава ръст на възстановения данък и задържане на общия размер на събраните суми от ДДС. Затова коректния анализ предполага проследяване на структурните изменения в приходните парични потоци от ДДС и в двете приходни агенции, а не само в НАП. В този аспект, важен е общия размер на събраните суми от ДДС. Неговият ръст за първите пет месеца е близо 20% спрямо същия период на миналата година - едно добро постижение по моя оценка.

В допълнение, бих искал да отбележа, че за  функционирането на НАП може да се съди по ръста в приходите от преките данъци, вкл. от социалното осигуряване . Към края на м май са събрани  3 231 млн.лв., което е с 214 млн.лв. (7%) над тези за същия период на 2005 г. Най-висок е ръстът от корпоративните данъци - 26.5% и от имуществените данъци - 27%.  Тези резултати са постигнати при намалени ставки за социално-осигурителните вноски общо с 6% и при повишен значително необлагаем минимум при облагането на физическите лица, т.е. в съпоставими данни ръстът на приходи е по-висок от коментираните номинални суми.

#amp;nbsp;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация