Министерство на финансите

на Република България

Финансово изпълнение

2015

 

2014

2013

 

2012

2011

2010

2009  

 

  

2008

 

 2007

 

2006

2005

2004

2003