Министерство на финансите

на Република България

Пресцентър

Телефони: 02/9859 2023; 02/9859 2027; 02/9859 2021; 02/9859 2034

e-mail: press-office@minfin.bg

Информация за уебсайта: 02/9859 2085