8,3 МЛН. ЛВ. ЕФЕКТ ВЪРХУ БЮДЖЕТА САМО ЗА 18 ДНИ РАБОТА НА СИСТЕМАТА ЗА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА ПРОСРОЧИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА

17.09.2016 г.

Близо 18 хиляди броя са регистрираните уведомления от разпоредители с бюджет с искане за проверка на наличие или липса на просрочени публични задължения към приходните администрации с цел предстоящи плащания на стойност над 590 млн. лева. От тях за 2 479 лица Информационната система „Уведомление РМС 593" на МФ е установила просрочени публични задължения, сочи статистиката към днешна дата.

Прекият ефект върху бюджета от влизането в сила на новото РМС № 593 и работата на Системата само за четири седмици, или 18 работни дни от 22.08.2016 г. до 15.09.2016 г., е в размер на близо 8,3 млн. лева.

С цел повишаване на събираемостта на публичните вземания и за намаляването на разходите за тяхното събиране чрез електронен обмен на информация между приходните администрации и МФ, правителството прие Решение на МС № 593 от 20 юли 2016 година и промени условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори.

Информационната система „Уведомление РМС 593" е разработена от МФ с цел прилагането на Решението на правителството и е достъпна на интернет страницата на Министерството. Повече информация за Системата можете да прочетете тук.