Проекти на решения на Министерския съвет

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.

Отговорна дирекция:"Финанси на общините"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:12.05.2017
Дата на приключване:15.05.2017