Други

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Отговорна дирекция:„Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:29.12.2016
Дата на приключване:18.01.2017