РМС

Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване датата 7 юли за професионален празник на митническия служител

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:30.07.2015
Дата на приключване:13.08.2015