ПМС

Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Отговорна дирекция:„Бюджет“
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:13.12.2016
Дата на приключване:15.12.2016