Наредби

Проект на Наредба за определяне на реда за съгласуване по чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Отговорна дирекция:“Държавни помощи и реален сектор”
E-mail:[email protected]; [email protected]
Дата на откриване:30.06.2016
Дата на приключване:14.07.2016