Наредби

Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персон

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:16.03.2016
Дата на приключване:30.03.2016