Наредби

Проект на Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност

Отговорна дирекция:“Методология на контрола и вътрешен одит”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:06.02.2017
Дата на приключване:08.03.2017