Проекти на стратегически документи

Проект на Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 г.-2020 г.

Отговорна дирекция:"Методология на контрола и вътрешен одит"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:29.09.2017
Дата на приключване:28.10.2017

Добавете коментар: