Проекти на наредби на министъра на финансите

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз

Отговорна дирекция:Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:04.09.2017
Дата на приключване:04.10.2017