Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия

Отговорна дирекция:“Финанси на реалния сектор”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:24.06.2016
Дата на приключване:08.07.2016