Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 година

Отговорна дирекция:“Финанси на общините”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:23.06.2016
Дата на приключване:07.07.2016