Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:25.10.2017
Дата на приключване:26.11.2017

Добавете коментар: