Проекти на нормативни и други актове

Проект на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:29.08.2017
Дата на приключване:28.09.2017