Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите

Отговорна дирекция:Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:21.03.2017
Дата на приключване:20.04.2017