Проекти на нормативни и други актове

Проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2018 г.

Отговорна дирекция:„Бюджет“
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:10.01.2017
Дата на приключване:13.01.2017