ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ТЕМАТА ЗА МОСТОВОТО ФИНАНСИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

17.07.2015 г.

Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа народни представители,

Нестандартна процедура, но държахме да представим официалната позиция на правителството по темата, свързана с мостовото финансиране от т.нар. Механизъм за финансова стабилност на всички държави членки от ЕС, който ще бъде използван като гаранционен механизъм за мостово финансиране на гръцката държава, за да може тя да покрие в максимално бърз срок задълженията, които има към МВФ и към ЕЦБ. Този гаранционен механизъм предвижда общият европейски бюджет да бъде гарант при евентуален дефолт по отпуснатите средства в размер на 7 160 000 000 евро. Това е предложението за следващите няколко седмици, преди държавите от Еврозоната да използват големия механизъм за финансиране на третия пакет, който Република Гърция ще използва, за да стабилизира банковата си система и финансите си и да може да стабилизира като цяло икономиката си с пакета от мерки, гласуван в гръцкия парламент. В началото Обединеното Кралство, Република Чехия и Република България изразиха много остри резерви към използването на този механизъм като общ европейски механизъм, а не такъв на държавите от еврозоната. В комуникация във формат EFC, в който България е представена от зам.-министър на финансите, ние изразихме категорична позиция, че каквито и мерки да бъдат предприети, както и да бъде структуриран този механизъм, той не трябва да води до бъдещи ангажименти на България за пряка финансова помощ към Република Гърция. Така заявената категорична позиция от българска страна провокира дебат между държавите членки, държавите членки на еврозоната и Комисията и имаме нормативно скрепени ангажименти, че дори в случай на задействане на процедура по неизпълнение по този авансов мостови заем към Гърция от Европейския механизъм за финансова стабилност държавите членки на еврозоната ще компенсират напълно загубите за европейския бюджет в резултат на задействане на подобна гаранция при дефолт на Гърция. До последния момент Обединеното Кралство отстояваше твърдата позиция, че тези ангажименти трябва да бъдат законодателно скрепени, нормативно скрепени. Ние се придържахме към подобна позиция. Днес вече след интензивни комуникации в последните няколко дни имаме увереност и ще подкрепим за последен път използването на този механизъм. Tакъв е и ангажиментът на Комисията - да промени регламента, на база на който функционира този механизъм, за последен път да се използва и никога повече държави членки на еврозоната да не могат да използват този механизъм като инструмент за подкрепа, преди това да е съгласувано с държавите членки извън еврозоната и преди гаранции, че те няма да бъдат въвлечени във финансова подкрепа за държави от еврозоната. Това ни дава основание да подкрепим при ясни гаранции, че не сме пряко финансово засегнати, общата европейска позиция и трудно постигнатите договорености на заседанието на съвета на 12 юли. Знаете, че гръцкият парламент изпълни изискванията на Европейския съвет. В този смисъл България няма да бъде пречка да бъде отпуснат мостовият заем на Гърция в размер на 7.16 млрд. евро при категорично записани нормативни гаранции, че българската държава и другите държави членки на ЕС, които не са членки на Еврозоната в случай на неблагополучно развитие в Република Гърция, няма да бъдат пряко финансово засегнати, а допълнителните компенсации към европейския бюджет ще бъдат направени или предоставени от държавите членки на Еврозоната. След тези категорични и законово скрепени гаранции към българската държава от правителството смятаме, че няма пречка и риск да задействаме този механизъм и България да се присъедини към положителното решение на Обединеното Кралство и на другите държави извън еврозоната за осигуряване на мостово финансиране преди задействането на третия спасителен пакет за Гърция, което ще даде възможност да бъде избегнат дефолт към ЕЦБ, който от гледна точка на законодателните процедури би бил неизбежен, ако до 20-ти юли Република Гърция не плати падежите, които има към ЕЦБ. Заставам пред вас с ясната увереност, че не поемаме финансов риск, подкрепяйки използването на този механизъм за мостово, става въпрос за 3 седмици, финансиране, което държавите, които са извън еврозоната, са гарантирани от държавите членки от еврозоната. Това искахме да ви кажем, за да затворим дебата дали България трябва да участва и доколко нашите интереси биха били засегнати от едно подобно решение. Имаме пълни гаранции, че ние няма да бъдем засегнати, каквото и да е развитието в Република Гърция.

 

Благодаря!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация