ИЗКАЗВАНЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ СИМЕОН ДЯНКОВ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г. ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКА И БЮДЖЕТНА КОМИСИИ В НС

25.10.2012 г.

УВАЖАЕМA ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Основната задача на правителството в бюджетирането през 2009-2010 беше да се върнем към финансова стабилност, докато 2011-2012 бяха години да запазим тази стабилност. С бюджет 2013 се концентрираме върху увеличаване на доходите.

Макроикономическите очаквания за развитието на националната икономика през 2013 г. са свързани с растеж на БВП от 1,9%  с основен принос вътрешното търсене. По отношение на пазара на труда се очаква запазване на заетостта и ниво на безработица от 12,4% средногодишно.

Размерът на приходите е на ниво от 37,5% от БВП, което представлява растеж от 6,4% спрямо програмата за 2012 г. Запазват се ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица. Предвидени са и редица мерки за подобряване на събираемостта на приходите.

Приоритетно с разходната политика се осигуряват необходимите средства за мерки в областта на социалната политика.Тези мерки са свързани с:

 • индексация на пенсиите от 1 април 2013 г. със среден процент на увеличение 9,3% за всички пенсионери. Тези с пенсиите отпреди 2009-та година, ще получат увеличение от 9,8%. Тази мярка води до ръст на разходите с 585,9 млн.лв.
 • увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 април 2013 г. от 145 на 150 лв.
 • увеличение на социалната пенсия за старост от 100,86 на 110 лв. от 1 април 2013 г.
 • увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 700 на 770 лв. от 1 април 2013 г.
 • увеличение на разходите за социални помощи и обезщетения със 134 млн.лв., както и на разходите за програми, дейности и мерки по социалното подпомагане и заетостта със 72,1 млн.лв.
 • увеличение на размера на минималната работна заплата от 290 на 310 лв.
 • увеличение на максималния осигурителен доход от 2000 на 2200 лв.
 • увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии\" с 20 п.п. за работещите в специалните ведомства, което представлява увеличение с 218 млн.лв.

За образованието е предвидено увеличение на цялостното финансиране на политиките в сектора със 124 млн.лв., в т.ч. за увеличение на единните разходни стандарти и целевите добавки за финансиране на обучението на деца и ученици в системата на народната просвета. Вчера на среща с представители на учителския синдикат на КНСБ постигнахме договорка за допълнителни 20 милиона за вдигане на разходните стандарти. Промените в областта на висшето образование предвиждат диференциация на финансирането на държавните висши училища в зависимост от оценката на качеството на обучението.

Останалите приоритетни сектори, за които е заложено увеличение на средствата са:

 • култура - увеличение с около 35 млн.лв. в т.ч. за държавните и общинските културни институти с 26 млн.лв.
 • здравеопазването - увеличение с над 91 млн.лв.
 • публична инфраструктура в областта на благоустройството и опазването на околната среда - увеличение с 510 млн.лв.
 • селско стопанство - увеличение със 196 млн.лв.

Бюджет 2013 провежда последователна разходна политика, което гарантира, че и през следващата година България ще остане сред страните в ЕС с една от 3-те най-ниски стойности на показателите за дефицит и дълг към БВП. Постижение благодарение както на добрата финансова политика на това правителство, така и на благоразумната политика на предходните.

Благодаря за вниманието!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация