Пресинформация

Актуални публикации

Информация

Новини

31.03.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.
31.03.2015ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 28.02.2015 г.
31.03.2015ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ” ЗА ФЕВРУАРИ
31.03.2015КОМЕНТАР НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
31.03.2015ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ ОБЗОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
30.03.2015МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ СЕЗИРА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪВЕДЕНИЯ ОТ ГЪРЦИЯ 26% ДАНЪК ЗА СДЕЛКИ И ТРАНСАКЦИИ С ИЗТОЧНИК БЪЛГАРИЯ
27.03.2015РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОГАСИ МОСТОВИЯ ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 1,5 МЛРД. ЕВРО

още новини