Пресинформация

Актуални публикации

Информация

Новини

29.05.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ОЧАКВА ОТНОВО ИЗЛИШЪК ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА НА МЕСЕЧНА БАЗА ЗА МАЙ 2015 г.
29.05.2015ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.04.2015 Г.
29.05.2015ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ” ЗА АПРИЛ
28.05.2015ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ ОБЗОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
27.05.2015МФ ПУБЛИКУВА УНИФИЦИРАНА БЛАНКА „ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЛАНА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА“
26.05.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ РАЗШИРИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СИСТЕМАТА „МАТЕУС“
25.05.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕОТВОРИ ЕМИСИЯ ЛЕВОВИ 3-ГОДИШНИ ДЦК ПРИ ДОХОДНОСТ 0,68 ПРОЦЕНТА

още новини