Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • август 2002 г.

  pdf / 65.14 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • септември 2002 г.

  pdf / 65.07 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • октомври 2002 г.

  pdf / 64.99 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • ноември 2002 г.

  pdf / 65.18 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • декември 2002 г.

  pdf / 70.48 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • януари 2003 г.

  pdf / 93.05 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • февруари 2003 г.

  pdf / 93.14 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • март 2003 г.

  pdf / 69.46 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • април 2003 г.

  pdf / 54.08 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • мaй 2003 г.

  pdf / 54.26 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юни 2003 г.

  pdf / 58.73 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юли 2003 г.

  pdf / 58.80 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • август 2003 г.

  pdf / 58.80 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • септември 2003 г.

  pdf / 57.53 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • октомври 2003 г.

  pdf / 57.63 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • ноември 2003 г.

  pdf / 57.74 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • декември 2003 г.

  pdf / 57.69 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • януари 2004 г.

  pdf / 57.39 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • февруари 2004 г.

  pdf / 57.86 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • март 2004 г.

  pdf / 57.84 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • април 2004 г.

  pdf / 57.73 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • май 2004 г.

  pdf / 57.91 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юни 2004 г.

  pdf / 57.84 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юли 2004 г.

  pdf / 59.55 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • август 2004 г.

  pdf / 58.58 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • септември 2004 г.

  pdf / 58.61 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • октомври 2004 г.

  pdf / 58.69 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • ноември 2004 г.

  pdf / 58.47 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • декември 2004 г.

  pdf / 91.73 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • януари 2005 г.

  pdf / 91.47 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • февруари 2005 г.

  pdf / 93.94 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • март 2005 г.

  pdf / 59.07 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • април 2005 г.

  pdf / 114.44 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • май 2005 г.

  pdf / 114.82 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юни 2005 г.

  pdf / 93.96 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юли 2005 г.

  pdf / 94.06 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • август 2005 г.

  pdf / 94.16 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • септември 2005 г.

  pdf / 94.17 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • октомври 2005 г.

  pdf / 95.16 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • ноември 2005 г.

  pdf / 95.19 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • декември 2005 г.

  pdf / 95.43 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • януари 2006 г.

  pdf / 93.38 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • февруари 2006 г.

  pdf / 93.55 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • март 2006 г.

  pdf / 94.10 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • април 2006 г.

  pdf / 94.01 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • май 2006 г.

  pdf / 93.63 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юни 2006 г.

  pdf / 106.25 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юли 2006 г.

  pdf / 96.99 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • август 2006 г.

  pdf / 96.93 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • септември 2006 г.

  pdf / 97.07 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • октомври 2006 г.

  pdf / 97.32 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • ноември 2006 г.

  pdf / 97.32 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • декември 2006 г.

  pdf / 97.34 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • януари 2007 г.

  pdf / 96.63 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • февруари 2007 г.

  pdf / 98.05 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • март 2007 г.

  pdf / 96.40 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • април 2007 г.

  pdf / 97.05 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • май 2007 г.

  pdf / 99.17 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юни 2007 г.

  pdf / 99.33 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юли 2007 г.

  pdf / 97.01 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • август 2007 г.

  pdf / 97.15 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • септември 2007 г.

  pdf / 96.47 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • октомври 2007 г.

  pdf / 96.46 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • ноември 2007 г.

  pdf / 96.65 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • декември 2007 г.

  pdf / 97.16 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • януари 2008 г.

  pdf / 93.24 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • февруари 2008 г.

  xls / 28.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • март 2008 г.

  xls / 29.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • април 2008 г.

  xls / 29.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • май 2008 г.

  xls / 32.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юни 2008 г.

  xls / 29.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • юли 2008 г.

  xls / 32.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • август 2008 г.

  xls / 32.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • септември 2008 г.

  xls / 29.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • октомври 2008 г.

  xls / 29.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • ноември 2008 г.

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • декември 2008 г.

  xls / 40.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • януари 2009 г.

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • февруари 2009 г.

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • март 2009 г.

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • април 2009 г.

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (Национална методология)

 • май 2009 г.

  xls / 33.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юни 2009 г.

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юли 2009 г.

  xls / 26.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • август 2009 г.

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • септември 2009 г

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • октомври 2009 г.

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • ноември 2009 г.

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • декември 2009 г.

  xls / 30.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • януари 2010 г.

  xls / 39.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • февруари 2010 г.

  xls / 30.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • март 2010 г.

  xls / 39.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • април 2010 г.

  xls / 30.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • май 2010 г.

  xls / 39.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юни 2010 г.

  xls / 39.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юли 2010 г.

  xls / 39.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • август 2010 г.

  xls / 39.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • септември 2010 г.

  xls / 30.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • октомври 2010 г.

  xls / 30.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • ноември 2010 г.

  xls / 39.50 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • декември 2010 г.

  xls / 39.50 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Януари 2011 г.

  xls / 30.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Февруари 2011 г.

  xls / 39.50 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Март 2011 г.

  xls / 39.50 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Април 2011 г.

  xls / 30.00 KB

    Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Май 2011 г.

  xls / 39.50 KB

    Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юни 2011 г.

  xls / 30.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юли 2011 г.

  xls / 39.50 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Август 2011 г.

  xls / 39.50 KB

    Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Септември 2011 г.

  xls / 31.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Октомври 2011 г.

  xls / 39.50 KB

    Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Ноември 2011 г.

  xls / 30.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • декември 2011 г.

  xls / 40.00 KB

    Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • януари 2012 г.

  xls / 42.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • февруари 2012 г.

  xls / 31.50 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • март 2012 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • април 2012 г.

  xls / 41.00 KB

    Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • май 2012 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юни 2012 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юли 2012 г.

  xls / 41.00 KB

    Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • aвгуст 2012 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • септември 2012 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • октомври 2012 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • ноември 2012 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • декември 2012 г.

  xls / 37.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • януари 2013 г.

  xls / 37.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • февруари 2013 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • март 2013 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • април 2013 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • май 2013 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юни 2013 г.

  xls / 42.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юли 2013 г.

  xls / 41.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • август 2013 г.

  xls / 41.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • септември 2013 г.

  xls / 41.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • октомври 2013 г.

  xls / 41.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • ноември 2013 г.

  xls / 41.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • декември 2013 г.

  xls / 41.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • януари 2014 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • февруари 2014 г.

  xls / 43.50 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • март 2014 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • април 2014 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • май 2014 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юни 2014 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юли 2014 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • август 2014 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • септември 2014 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • октомври 2014 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • ноември 2014 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • декември 2014 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • януари 2015 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • февруари 2015 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • март 2015 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • април 2015 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • май 2015 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни) 

 • юни 2015 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • юли 2015 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • август 2015 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • септември 2015 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • октомври 2015 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • ноември 2015 г.

  xls / 45.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • декември 2015 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Януари 2016 г.

  xls / 42.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Февруари 2016 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Март 2016 г.

  xls / 43.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Април 2016 г.

  xls / 43.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Май 2016 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юни 2016 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юли 2016 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Август 2016 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Септември 2016 г.

  xls / 42.50 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Октомври 2016 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Ноември 2016 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Декември 2016 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Януари 2017 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Февруари 2017 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Март 2017 г.

  xls / 42.00 KB

   Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Април 2017 г.

  xls / 42.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Май 2017 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юни 2017 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юли 2017 г.

  xls / 42.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Август 2017 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Септември 2017 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Октомври 2017 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Ноември 2017 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Декември 2017 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Януари 2018 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Февруари 2018 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Март 2018 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Април 2018 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Май 2018 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юни 2018 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юли 2018 г.

  xls / 43.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Август 2018 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Септември 2018 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Октомври 2018 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Ноември 2018 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Декември 2018 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Януари 2019 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Февруари 2019 г.

  xls / 43.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Март 2019 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Април 2019 г.

  xls / 42.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Май 2019 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юни 2019 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юли 2019 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Август 2019 г.

  xls / 43.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Септември 2019 г.

  xls / 43.00 KB

  Данни по консолидирна фискална програма (месечни)

 • Октомври 2019 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Ноември 2019 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Декември 2019 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Януари 2020 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Февруари 2020 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Март 2020 г.

  xls / 43.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Април 2020 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Май 2020 г.

  xls / 37.50 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юни 2020 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Юли 2020 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Август 2020 г.

  xls / 43.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Септември 2020 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Октомври 2020 г.

  xls / 44.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

 • Ноември 2020 г.

  xls / 43.00 KB

  Данни по консолидираната фискална програма (месечни)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация