Търсене

Обществени поръчки, стартирани преди 15.04.2016 г.

Обществени поръчки, стартирани преди 15.04.2016 г.
Номер в РОП Заглавие Статус Договор/и Дата на стартиране на поръчката
004200210-2015-0002Открита процедура за сключване на рамково споразумение по ЗОП с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на финансите”ВъзложенаРамково споразумение СПОР-6 / 29.01.2016 ДОГ-49 / 08.03.2016 ДОГ-50 / 08.03.2016 ДОГ-76 / 24.03.2016 ДОГ-77 / 24.03.2016 ДОГ-89 / 20.04.2016 ДОГ-101 / 25.04.2016 ДОГ-158 / 07.11.2016 ДОГ-159 / 07.11.2016 Дог - 61 / 26.05.2017 Дог - 62 / 26.05.2017 Дог - 63 / 26.05.2017 ДОГ-134 / 30.11.2018 ДОГ-135 / 30.11.2018 Дог - 82 / 24.07.201928.04.2015 г.
007400210-2016-0004Договаряне без обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на финансите - имоти публична и частна собственост, находящи се в гр. София“ВъзложенаДОГ–74/23.03.2016 г.02.02.2016 г.
0077ID 9050606Подмяна на част от съществуващите пожароизвестителни инсталации, техническо обслужване и абонаментна поддръжка на пожароизвестителните и пожарогасителни с инертен газ Аргон инсталации в сградите на Министерство на финансите, Обособена позиция /ЛОТ/ 1 - „Подмяна на съществуващата пожароизвестителна инсталация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на същата в сградата на Министерство на финансите, находяща се в гр. София, ул. „Славянска“ №4 и абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителните инсталации в сградите на Министерство на финансите, находящи се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102 и ул. „Аксаков“ № 1“. Обособена позиция /ЛОТ/ 2 - „Абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителни с инертен газ Аргон инсталации в сградата на Министерство на финансите, находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102.Частично възложенаДОГ–51/09.03.2016 г. ДОГ-86/12.04.2016 г.19.02.2016 г.
0073ID 9050014„Избор на изпълнител/и за предоставяне на електронно съобщителни услуги чрез обществена електронна мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS“. Oбособена позиция /ЛОТ/ 1 ,,Избор на изпълнител за предоставяне на електронна съобщителна мобилна услуга - „GSM”, чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност”. Oбособена позиция /ЛОТ/ 2 ,,Избор на изпълнител за предоставяне на електронна съобщителна мобилна услуга - „GSM Gateway”, чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Министерство на финансите”ВъзложенаДОГ–38/17.02.2016 г. ДОГ–39/18.02.2016 г.01.02.2016 г.
006300210-2015-0006Доставка на копирна хартия, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ по рамково споразумение СПОР-427/26.10.2015 г.ВъзложенаДОГ–21/19.01.2016 г.03.12.2015 г.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация