Профил на купувача

0221
Номер в РОП00210-2019-0018
Заглавие„Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на работни срещи, семинари и обучения по проекти, изпълнявани от дирекция „Национален фонд“ (НФ) на Министерство на финансите в качеството си на Сертифициращ орган (СО) по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и на Сертифициращ орган (СО) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ)“. Обособена позиция 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи, семинари и обучения на Сертифициращия орган по оперативните програми“, Обособена позиция 2: „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи,семинари и обучения на Сертифициращия орган по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ)“.
Допълнителна информация

Обособена позиция № 1 се финансира по проект „Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на СО при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2019 - 2021 г.“ по ОПДУ.

Обособена позиция № 2 се финансира по проект „Техническо помощ по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021“, съгласно Програмно споразумение за финансиране на техническа помощ по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021“.

СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани по оперативна програма „Добро управление“
Дата на стартиране на поръчката26.08.2019 г.
Документация
 • Решение за откриване на процедурата [pdf] 29.08.2019
 • Обявление за поръчка [pdf] 29.08.2019
 • Документация [zip] 29.08.2019 Виж съдържанието

  Приложениe № 4 - EЕДОП.doc
  Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf
  Приложение № 2-1 - Техническо предложение ЛОТ 1.doc
  Приложение № 2-1 2 - Списък на хотели ЛОТ 1 (4).docx
  Приложение № 2-1.1 - Списък екип ЛОТ 1.doc
  Приложение № 2-2 - Техническо предложение ЛОТ 2.doc
  Приложение № 2-2 2 - Списък на хотели ЛОТ 2 (2).docx
  Приложение № 2-2.1 - Списък екип ЛОТ 2.doc
  Приложение № 3-1 - Ценово предложение ЛОТ 1.doc
  Приложение № 3-2 - Ценово предложение ЛОТ 2.doc
  Приложение № 5-1 - Проект на Договор.doc
  Приложение № 5-2 - Проект на Договор.doc
  Приложение № 6 - Методика за оценка.docx
  Приложение № 7 - Декларация по 59-ЗМИП.docx
  Приложение № 8 - Декларация по 42,2,2 - ЗМИП.docx
  Указания към участниците_логистика.doc

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация