Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Профил на купувача

0221
Номер в РОП00210-2019-0018
Заглавие„Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на работни срещи, семинари и обучения по проекти, изпълнявани от дирекция „Национален фонд“ (НФ) на Министерство на финансите в качеството си на Сертифициращ орган (СО) по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и на Сертифициращ орган (СО) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ)“. Обособена позиция 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи, семинари и обучения на Сертифициращия орган по оперативните програми“, Обособена позиция 2: „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи,семинари и обучения на Сертифициращия орган по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ)“.
Допълнителна информация

Обособена позиция № 1 се финансира по проект „Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на СО при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2019 - 2021 г.“ по ОПДУ.

Обособена позиция № 2 се финансира по проект „Техническо помощ по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021“, съгласно Програмно споразумение за финансиране на техническа помощ по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021“.

СтатусПрекратена
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани по оперативна програма „Добро управление“
Дата на стартиране на поръчката26.08.2019 г.
Документация

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация