Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Профил на купувача

0159
Номер в РОП
ЗаглавиеПазарни консултации при подготовката на открита електронна процедура за сключване на рамкови споразумения за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на леки автомобили за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на лек автомобил с нормална проходимост (тип на купето седан)“, Обособена позиция № 2 „Доставка на лек автомобил с нормална проходимост (тип на купето комби)“, Обособена позиция № 3 „Доставка на лек автомобил с повишена проходимост (джип)“, Обособена позиция № 4 „Доставка на лек автомобил с повишена проходимост (джип) – втори тип“, Обособена позиция № 5 „Доставка на лек автомобил с брой места за сядане 8+1 (микробус)“, Обособена позиция № 6 „Доставка на лек автомобил с брой места за сядане 6+1 (тип на купето ван)“
Допълнителна информация

До всички заинтересовани лица!

Във връзка с предстоящото обявяване на електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на леки автомобил за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ и на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, Централният орган за покупки (ЦОП) в Министерство на финансите публикува проекти на Технически спецификации за провеждане на пазарни консултации с всички заинтересовани страни.

Поръчката включва шест обособени позиции, в резултат от обобщаване на потребностите на възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015г. – потребители на централизираното възлагане.

Отправям покана да представите Вашите коментари и предложения по отношение на заложените технически условия и изисквания към изпълнението на поръчката.

Коментари и предложения относно съдържанието на документите (6 бр. технически спецификации) могат да бъдат изпращани по е-мейл със заглавие (subject) “Пазарна консултация за поръчка на ЦОП за автомобили“ на електронен адрес: [email protected] или на адрес: гр. София, ПК 1040, ул. „Г. С. Раковски” № 102, Министерство на финансите, за дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“, в срок до 17.30 часа на 30.08.2019 г.

Целта на настоящата пазарна консултация е да се получат експертни становища от страна на всички заинтересовани страни, които да гарантират, че техническите спецификации са неограничителни, осигуряват равнопоставеност и не дават предимство на никой участник, както и да се осигури максимална прозрачност при провеждането на обществената поръчка.

Сключен договор № 125/20.11.2019 г. с външен експерт за предоставяне на консултантски услуги за обобщаване на получените предложения от проведените пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП.

 

СтатусПланирана (информация по чл. 44, ал. 3)
Поръчка / ПрограмаПазарни консултации
Дата на публикуване12.07.2019 г.
Документация

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация