ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ПЕТЪР СЛАВОВ И МАРТИН ДИМИТРОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

02.12.2016 г.

Относно: Напредъкът по кандидатстването и присъединяването на България към Европейския банков съюз

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ, ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Кандидатстването в банковия съюз на ЕС продължава да бъде един от основните приоритети в областта на финансовите пазари и финансовите услуги, който освен, че е залегнал в програмата на правителството, е и смислен приоритет за всяко правителство в бъдеще.

Както знаете тази година банките преминаха успешно оценката на качеството на активите и стрес-тестовете, които бяха осъществени върху целия банков сектор. Българската народна банка оповести официално резултатите на 13 август 2016 г. Общият извод е, че банковата система е стабилна и остава добре капитализирана, като капиталовата адекватност на всяка една банка остава над задължителния регулаторен минимум.

С цел още по-ясно затвърждаване на положителните тенденции във финансовия сектор Министерството на финансите, съгласувано с Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, поиска от  Международният валутен фонд и Световната банка да реализират Програма за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment Program - FSAP). В периода 5-8 юли 2016 г. приключи предварителната мисия, през периода 10-24 октомври 2016 г. мина първата от двете регулярни мисии в рамките на тази програма. През месец януари 2017 г. е предвидена и втората мисия. Очаква се до края на месец май или юни 2017 г. докладът, съдържащ заключителните оценки, да бъде завършен.

Бих искал да обърна внимание, че Програмата на МВФ и Световната банка за оценка на финансовия сектор представлява изчерпателен, дълбочинен анализ на финансовия сектор на една държава и  включва два основни компонента - оценка на финансовата стабилност и оценка на финансовото развитие. В тази връзка тя ще е един допълнителен атестат, който да докаже не само стабилността на финансовата система на страната, но и готовността ни да кандидатстваме за участие в Европейския банков съюз.

Бързам да припомня, че присъединяването към банковия съюз не е едностранен, а многостранен процес, правилата за който са разписани в законодателството на ЕС като механизъм за т. нар. „тясното сътрудничество" между ЕЦБ и компетентния национален орган по надзора на банковия сектор на държавата членка, която не ползва еврото като  парична единица.  Това се установява с решение на ЕЦБ едва след като са изпълнени редица условия, в т.ч., когато се поемат гаранции, че компетентният национален надзорен орган ще спазва всички насоки или искания на ЕЦБ, както и ще предоставя информация за установените в държавата кредитни институции. ЕЦБ може да изиска тази информация с цел извършването на цялостна оценка на тези кредитни институции. Друго условие е държавата членка да е приела необходимото национално законодателство, което да позволи установяването на това тясно сътрудничество.

Сигурен съм, че знаете, че Европейският банков съюз все още не е напълно завършен. От трите негови стълба напълно функциониращ е само първият - Единният надзорен механизъм. Вторият, Единният механизъм за преструктуриране, стартира едва в началото на 2016 г., а изграждането на Единния фонд за преструктуриране се осъществява в преходен период до началото на 2024 г. По третия - Европейската схема за гарантиране на депозитите, дискусиите в рамките на Съвета на ЕС се провеждат в момента. Това означава, че конкретните ангажименти на страната и най-вече финансовите, произтичащи от членството в банковия съюз, не могат да бъдат напълно оценени на този етап, което ни кара внимателно да следим и да анализираме процеса по завършване изграждането на този съюз.

В заключение, бих искал отново да подчертая, че както за сегашното правителство, така и за Министерството на финансите в частност, продължаваме да смятаме, че има полза за присъединяване към банковия съюз на ЕС, но имаме още какво да свършим, за да убедим нашите европейски партньори, тъй като, пак казвам, това е двустранен процес.

Благодаря за вниманието!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация