ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВИЛИ ЛИЛКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЛОК

28.10.2016 г.

 

  Относно: Постъпления в Националния компенсационен жилищен фонд за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЛКОВ,

 

Законът за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове е в сила от 1991 г. С разпоредбите на чл.6, ал.1, т.5 и 6 е предвидена възможност имуществото на фонда да се набира от дарения и помощи от български и чуждестранни лица, както и петдесет на сто от постъпления от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт. До настоящият момент такива постъпления във фонда не са постъпвали.

Единствен приходоизточник за фонда е субсидията от държавния бюджет, чийто размер се определя с годишния закон за държавния бюджет на Република България за съответната година. За последните години размерът на субсидията е както следва:

2014 г. - 12 130 000 лв.; 2015 г. - 14 145 000 лв.; 2016 г. към 31.09. 2016 г.  -  8 400 000 лв.

Аз поемам ангажимент при реализирани допълнителни икономии в разходите на бюджета на Министерството на финансите да увелича тази сума до края на годината. Ако изпълнението на бюджета позволява, до края на годината към тази може да добавим и допълнителна сума. Съществуващите задължения общо като права, съгласно последните данни, с които разполагам, са в размер на около 74 млн. лв. и според уверенията на ръководителя на Фонда те биха могли да бъдат покрити до края на периода, в който гражданите имат право да се възползват.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация