ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МАНОЛ ГЕНОВ - НАРОДEН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА БСП „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

15.07.2016 г.

 

ОТНОСНО: Финансирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ,

 

Ще започна с уточнението, че съгласно ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорният орган за реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Във връзка с това, МРРБ оказва подкрепа на общините при реализирането на Програмата, наблюдава процеса по изпълнението й и координира процеса по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. МРРБ предоставя регулярна информация към Министерството на финансите и Българската банка за развитие относно сключените договори за целево финансиране по Програмата, информация за броя на откритите обществени поръчки и тяхната индикативна стойност, както и информация за сключените договори на база проведените обществени поръчки.

Информацията, с която разполагаме от МРРБ, актуална към 14 юли 2016 г., е следната:

Сключени са 1947 договора  с общо разгърната застроена площ - 9 699 912,77 кв.м). Стойността на сключените договори за изпълнение на отделните дейности по обновяване на сградите е 258 381 327, 86 лв. Разплатените средства по сключените договори за целево финансиране са 68 871 995, 11 лв.

               Към момента се обработва подадената от 162 общини информация за обявените обществени поръчки през месец юни. Данните ще бъдат готови към 20.07.2016 г.

                  

                   БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация