ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ РУМЕН ГЕЧЕВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА БСП „ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

15.07.2016 г.

 

ОТНОСНО: Капиталови разходи                                                                              

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЧЕВ,

 

           

            На 30.06.2016 г. на вниманието Комисията по бюджет и финанси     е представена подробна информация за разходваните средства в частта на капиталовите разходи по държавния бюджет за първите пет месеца на настоящата година в съответствие и с решението на Народното събрание от по-раншен дебат. Въпреки това и предвид ограниченото време, с което разполагам, накратко ще предоставя информация за изразходваните суми в частта на капиталовите разходи по държавния бюджет по отчетни данни към м. май по окрупнени показатели.

Извършените капиталови разходи по държавния бюджет, подчертавам, който е само част от консолидираната фискална програма, към м. май 2016 г. са в размер на 207,05 млн. лв. Следва да се отбележи, че административните процедури и календарът при инвестиционните проекти концентрират по-голямата част от капиталовите разходи във втората половина на годината и по-специално в последното тримесечие. Поради тези причини усвояването през първите месеци на годината традиционно е ниско. За първите пет месеца на годината основната част от капиталовите разходи са разходвани в следните направления: 30 млн. лв. са предоставени капиталови трансфери за БДЖ „Пътнически превози" във връзка с планираните в държавния бюджет средства по приоритет от програмата на правителството за подобряване техническото и финансово състояние на търговските дружества и държавните предприятия от системата на транспорта; 55,7 млн. лв. са предоставени на Национална компания „Железопътна инфраструктура" по проекти за ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости, модернизация, възстановяване и преустройство на жп линии и възлови гари, както и за съфинансиране на инфраструктурни проекти по ОП „Транспорт"; 41,1 млн. лв. са изразходвани за изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница в областите Бургас, Хасково и Ямбол; 34,6 млн. лв. са целево възстановени разходи на оператори за извършени от тях инвестиции в националната енергийна инфраструктура в изпълнение на Националния план за инвестиции; 13,8 млн. лв. са усвоени за реконструкции, изграждане и доизграждане на ВиК инфаструктурата и за реконструкция и доизграждане на републиканската пътна мрежа и за изплащане на обезщетения по отчуждителни процедури; 32,3 млн. лв. са усвоени главно за подобряване на материално-техническата база за закупуване на дълготрайни материални активи и други от разпоредителите с бюджет по държавния бюджет.

И ние с неудовлетворение забелязваме, че степента на изпълнение на публичните инвестиции изостава, но искам да Ви уверя, че това не е нито целенасочена политика на правителството, нито мерки на МФ за фискални рестрикции. Имам увереност от колегите, които управляват оперативните програми, че темпото на усвояване на европейските фондове, част от които представляват и капиталовите разходи от КФП, значително ще се ускори през второто полугодие. Това, което в заключение мога да Ви уверя, е, че намалелите инвестиции, свързани със стартирането на новия програмен период, са и ще бъдат компенсирани, доколкото е възможно в рамките на инвестиционната програма на правителството. За съжаление на този етап, по процедурни причини, част от тези инвестиции изостават и се надявам следващия път, когато отговарям на този въпрос, да докладвам доста по-големи номинални числа.

           

         БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация