Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „АТАКА“

15.07.2016 г.

 

Относно: Абсурди в режима на данъчно третиране на наградите в националните ученически състезания

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

            УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР СТАНИЛОВ,

 

         Готов съм да обсъдим и да променим законодателството, така че точно този тип доходи, които вие коментирате, да са извън обхвата на облагане, защото съм съгласен с голяма част от изводите, които направихте, с изключение на извода, че плащането на данъци стресира хората. В името на държавността трябва да си плащаме данъците.

            Към настоящия момент наградите, получени за участие в национални ученически състезания, не са визирани като отделен вид доход в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, поради което при данъчното им третиране приложение намират общите правила и принципи на закона, а именно:

  • според чл. 10, ал. 2, в зависимост от формата на плащане, доходите могат да бъдат парични и непарични;
  • според чл. 12, ал. 1, облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на този закон.

Предвид цитираните разпоредби и тъй като към настоящия момент наградите, получени за участие и класиране на призови места в национални ученически състезания, не са освободени от облагане, същите представляват облагаем доход, независимо от формата им на плащане (в пари или в натура).

         Целта на всяко данъчно облекчение, каквото безспорно е и освобождаването от облагане на конкретен вид доход, е да защити определен обществен или социален интерес. Този извод е валиден за всички предвидени в действащото законодателство данъчни облекчения, включително и за доходите, изброени в поставения въпрос (стипендии за обучение в страната и в чужбина, предоставени държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура", както и предоставени държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, средствата, получени по програма „Еразъм +" на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта), които са освободени от облагане към настоящия момент.

         Много прецизно трябва да боравим с данъчните облекчения, но като политическа позиция мога да заявя, че точно този вид доходи, за които вие говорите, има логика да излязат извън обхвата на облагане на доходите на физическите лица.

 

                                        БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация