Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВИЛИ ЛИЛКОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“

01.04.2016 г.

Относно: Дейността на Работната група за разработване на методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЛКОВ,

В изпълнение на разпоредбата на §13а от Закона за местните данъци и такси  със заповед на министър-председателя на Република България от 9 януари 2015 г. беше създадена междуведомствена експертна работна група с представители на общините, бизнеса и администрацията.

На първото заседание на работната група беше взето решение да се разработи първо проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и след неговото приемане и обнародване да се изготви проект на методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци. Целта на това решение е изготвянето на методиката да бъде в пълно съответствие с вече приетите и обнародвани промени в Закона за местните данъци и такси.

Необходимо е да се отбележи, че работата на работната група беше изключително затруднена поради изразяваните от бизнеса и общините на взаимоизключващи се становища и предложения, липса на конструктивен диалог и съдействие за предоставяне на информация, данни, анализ и оценка на въздействие върху засегнатите страни. Подобен начин на работа в работна група предполага изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, който не отразява по адекватен начин спецификата на реда и начина за определяне на таксата за битови отпадъци, които са от компетентността на общините и бизнеса.

На 18 ноември 2015 г. до членовете на работната група са изпратени за четвърти път за становища и предложения изготвените от Министерството на финансите проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, мотиви и оценка на въздействието. Изразените становища отново съдържат взаимоизключващи се предложения, както и такива, които са различни от взетите до този момент решения на междуведомствената работна група.

В резултат на последното съгласуване:

1. Министерството на финансите  изготви  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, в който са отразени приемливите за всички участници в работната група бележки, както и видовете основи, по които е налице консенсус и/или са отразени бележките на преобладаващата част от представителите в работната група и има готовност да го внесе за разглеждане в Министерския съвет в непродължителен срок. Например - до края на месец април.

2. Поради факта, че не е постигнат приемлив компромис за всички заинтересовани страни по основните въпроси, към настоящия момент Министерството на финансите е в невъзможност да предложи такъв проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, който да бъде подкрепен от всички участници в междуведомствената работна група. Но сме готови да предложим изменения в Закона за местните данъци и такси, който е в посока разнообразяване на основите, които могат да се ползват.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация