ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, МАРТИН ДИМИТРОВ, ПЕТЪР СЛАВОВ и МЕТОДИ АНДРЕЕВ

01.04.2016 г.

Относно: Дружеството, с което на основание ЗБН е сключен договорът за разследване източването на „КТБ" АД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДРЕЕВ,

Преди да Ви отговоря по начина, по който е подготвен отговорът, ще направя само коментара, че не ми се иска да мисля, че опитът за дискредитиране на една международна компания има за цел дискредитиране на изводите в доклада. Защото ако се опитвате да дискредитирате доклада - следователно се опитвате да дискредитирате и изводите в него, които показват, че банката е управлявана по един много лош начин. След тази уговорка, за да Ви предпазя от това внушение, Ви давам следната информация:

След проведена  процедура за избор на разследваща компания от страна на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, въз основа на представянето на AlixPartners и предвид опита им в сходни ситуации, ФГВБ е заключил, че компанията отговаря на заложените изисквания за международен опит и експертиза в разследване на банкови фалити и в проследяване на активи. Договорът между КТБ АД (н) и AlixPartners Services UK LLP е сключен на основание чл. 31, ал. 1, т. 17 от Закона за банковата несъстоятелност. Съгласно посочената разпоредба, синдикът следва да възложи, със съгласието или по предложение на Управителния съвет на фонда, на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършват действия по проследяване и да препоръчват на синдика действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние.

AlixPartners е водеща международна компания за бизнес и управленски консултантски услуги и от създаването си през 1981 г. работи по едни от най-сериозните, възниквали в света фалити, измами и извънредни корпоративни ситуации. Над 1500 професионалисти работят в офисите на компанията по целия свят, екипът й предоставя услуги в повече от 200 държави. Компанията е прилагала експертизата си в проследяване на активи в над 70 юрисдикции и е възстановила десетки милиарди щатски долари на заинтересованите страни, включително на правителства и застрахователни фондове.

AlixPartners, както и много други мултинационални компании за професионални услуги, оперира чрез няколко отделни търговски дружества, относими към юрисдикциите, където извършва дейност. AlixPartners Services UK LLP, основана на 12 януари 2015 г., е 100% дъщерно дружество на AlixPartners Limited. В Отчета на директорите и финансовия отчет на АlixPartners Limited към 31 декември 2014 г., в частта за събития, настъпили след датата на баланса, е оповестено придобиването на 16 февруари 2015 г. на всички търговски операции и активи на Zolfo Cooper LLP и Zolfo Cooper Ltd от AlixPartners Services UK LLP - 100% дъщерно дружество на AlixPartners Limited, както и цената на сделката - 43,8 млн. щатски долара, заплатена за придобиването на 200 висококвалифицирани експерти, в т.ч. и част от ръководния екип, действащите търговски взаимоотношения и ключовите клиенти. Към този момент Zolfo Cooper е водеща международна компания, предоставяща консултантски услуги в областта на преструктуриранията, основана през 1985 г. Компанията е взела участие в значителен брой преструктурирания, като има богат опит в банковото преструктуриране, ликвидация, банкови кризи, в т.ч. измами за милиони, лошо управление, одиторска небрежност, както и проследяване на активи и предявяване на съдебни искове за събиране на придобити с измама активи.

В заключение от гореизложеното, AlixPartners Services UK LLP, с която синдикът на КТБ (н) е сключил договор, е специализирана международна разследваща компания, която притежава необходимия международен опит и експертиза в разследване на банкови фалити и в проследяване на активи.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация