ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МАРТИН ДИМИТРОВ И ПЕТЪР СЛАВОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

26.02.2016 г.

Относно: Грешно обявени данни от синдика на КТБ АД (н) за депозитите на политическите партии

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

С въвеждането на разпоредбата на чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции се разреши синдикът на банка в несъстоятелност да оповести информация, представляваща банкова тайна. Сведенията се публикуват на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките  незабавно след получаването им от синдика. На 9 февруари 2016 г. Фондът, в изпълнение на законовите текстове, оповести последните списъци, които бяха изпратени от синдика на КТБ (н). На 10 февруари 2016 г. синдикът на КТБ (н) представи във Фонда коригиран списък за размера на влоговете и кредитите на политическите партии.

Предвид извършената корекция в списъка за размера на влоговете и кредитите на политическите партии и във връзка с упражняване на функциите и правомощията си по закон на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за банковата несъстоятелност, председателят на УС на Фонда издаде Заповед от 12 февруари 2016 г., с която изиска писмени обяснения от синдика на КТБ (н) с цел извършване на проверка по случая.

Изисканите писмени обяснения са за причините, довели до изготвянето на списъка за размера на влоговете и кредитите на политическите партии, съдържащ некоректна информация, както и отговорните за това лица и предприетите от синдика действия за отстраняване на подобни пропуски.

На синдика на КТБ (н) е възложено да провери коректността на информацията във всички подадени от него списъци по чл. 62, ал. 12 от ЗКИ, както и да предостави на ФГВБ писмени обяснения относно предприетите действия и резултатите от тях.

Към настоящия момент проверката не е приключила, но от събраните данни този неприятен пропуск, който постави под съмнение коректността на цялата информация, която излиза от синдиците към Фонда - тече анализ, аз съм готов да упражня правомощията си по чл. 29, ал. 1, т. 7 от Закона за банковата несъстоятелност и да препоръчам определени действия на УС на ФГВБ. Вероятно подобно решение ще бъде взето в рамките на днешния ден.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация