ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ГЕОРГИ БОЖИНОВ И ИВАН ИВАНОВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ

26.02.2016 г.

Относно: Финансовото осигуряване на част І на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Проектът на Целенасочената инвестиционна програма е разработен в изпълнение на Програмата на Правителството. Основната цел на Програмата е да се подпомогне икономическото развитие на изостаналите райони, като се привлекат инвестиции и се открият нови работни места. Чрез въздействие върху регионалната икономика и пазара на труда се очаква да се редуцират частично негативните демографски тенденции - обезлюдяване, отлив на млади хора от района, ниски доходи и висока безработица. В Програмата е предвидено основният източник за финансиране на проекти с регионално и национално значение, създаващи предпоставки за съживяване на икономиката да бъдат Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез оперативните програми през периода 2014-2020 година. Предвижда се тези проекти да имат финансиране и от други европейски и национални фондове, както и от публично-частно партньорство и частни инициативи. Създадена е междуведомствена работна група, под ръководството на МРРБ, за разработване на критерии и показатели за избор на проектни предложения, финансирани със средства от държавния бюджет за изпълнение на Целенасочената инвестиционна програма. На този етап средствата са индикативни и ще се разчитат в рамките на бюджетната процедура за съответната година, съобразно възможностите на държавния бюджет и в съответствие с изпълнението на параметрите по консолидираната фискална програма.

В момента, в който работната група към МРРБ идентифицира и предложи проекти, които не са допустими по финансиране към отделните оперативни програми, в рамките на правителството ще протече дебатът, а защо не и с участие на народни представители от отделните райони, които попадат в обхвата на програмата, за приоритизирането и финансирането на идентифицираните приоритети. Иначе, на последното заседание на правителството, макар и в относително ограничен размер, предоставихме допълнителен ресурс за община Монтана, община Видин, община Кула на база на идентифицирани приоритети от страна на местната общност. Това, което е по-голямо обаче и е в рамките на Програмата, трябва да бъде свършено с един по-широк дебат с местните власти в рамките на работната група към МРРБ.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация