ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МАРТИН ДИМИТРОВ И ПЕТЪР СЛАВОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК

26.02.2016 г.

Относно: Оповестяване на пълни данни за лицата, придобили вземания от „Корпоративна търговска банка" АД (цесионери), след поставяне на банката под специален надзор

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

При осъществяване на правомощията си синдикът на банката в несъстоятелност е длъжен в законоустановения срок да оповести  информацията по чл.62, ал.12, т.3 от Закона за кредитните институции, във връзка с чл.62, ал.16, т.3 от същия закон. Съгласно посочената законова норма синдикът на „КТБ" (н.) е оповестил физическите и юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставяне на банката под специален надзор. Оповестената на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките информация съдържа имената на физическите лица, наименованията и правната форма на юридическите лица, едноличните търговци и неперсонифицираните правни субекти, които са съобщили за прехвърляне на вземането си, както и вида и стойността на сделката. Информацията съдържа данни за лицата-прехвърлители (цеденти) по сделките, доколкото, съгласно изискването на чл. 99, ал.3 от ЗЗД, предишният кредитор съобщава на длъжника за прехвърлянето.

В отделни списъци е оповестена информация за лицата, които са направили волеизявление за прихващане след поставяне на банката под специален надзор. Информацията за лицата, направили волеизявление за прихващане, на практика съдържа данни за цесионерите по сделките за прехвърляне на вземания, предвид това, че същите са направили волеизявленията си за прихващане до банката по реда на чл.103 и чл.104 от ЗЗД. Законът изрично посочва какви данни и на кои лица следва да бъдат оповестени, като в разпоредбите не се съдържа възможност за включване в списъците на данни за други лица по преценка на синдика.

В този смисъл и понеже течат много дебати във връзка с информацията, която може и следва да бъде оповестена от банката, смятам, че съвместно с нас и като самостоятелна законодателна инициатива на отделен народен представител не съществува никаква пречка така да бъдат формулирани законовите текстове, че да се предостави информацията, която смятате за нужна. Съгласете се, обаче, че синдиците не могат да излязат извън рамката, поставена от самия закон. В случая нормите, с които им е възложен обемът от информация да бъде разкрит, са спазени. Ако имаме претенция за допълнителна информация, трябва да им възложим по силата на закона допълнителна задача.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация