ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ СВЕТЛА БЪЧВАРОВА И КИРЧО КАРАГЬОЗОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ

26.02.2016 г.

Относно: Предоставяне на държавна помощ на земеделските производители

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪЧВАРОВА,

Проектът на схема за държавна помощ в полза на земеделските производители в основната си част е изготвен към настоящия момент се подготвят предложенията за промени в нормативните актове и те също са готови, доколко ми е известно, - като изменения в ЗАДС и Закона за подпомагане на земеделските производители.

По същество, проектът на схемата предвижда подпомагане на земеделските производители чрез прилагане на намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство до 2020 година. За разлика от предходната схема за държавна помощ, при новата не се предвижда използването на ваучери за гориво, а разликата между стандартната и намалената ставка за газьол ще се възстановява на получателите на помощта въз основа на прозрачни и обективни критерии. След извършване на контролни проверки от Държавен фонд „Земеделие" и Министерството на земеделието и храните, и след определяне на отстъпката от стандартната акцизна ставка за всеки отделен земеделски производител, разликата ще бъде възстановявана от Агенция „Митници". Очаква се с новата схема за държавна помощ значително да се намали административната тежест и разходите за бизнеса. За допустими или приемливи разходи по схемата ще се считат разходите за акциз върху гориво (газьол), използвано за целите на първичното селскостопанско производство. 

При изготвянето на схемата възникнаха въпроси относно съвместимостта й с европейското законодателство и в тази връзка на 7 октомври 2015 г. беше изпратено запитване до Европейската комисия за разясняване на определени разпоредби от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (Регламент (ЕС) № 651/2014). Към настоящия момент все още не е получен отговор от страна на Комисията. Следва да се има предвид, че след получаване на отговор от Комисията, че схемата е съвместима, тя не е необходимо да бъде нотифицирана пред ЕК по реда на чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Оценката се извършва на национално ниво по реда на чл. 9 от Закона за държавните помощи, а ЕК трябва да бъде уведомена, че Република България ще се възползва от възможността да прилага схема за държавна помощ, под формата на намалена акцизна ставка за газьол, използван при първично селскостопанско производство. 

Искам да ви уверя, че още при съставянето на ЗДБРБ за 2016 г. сме взели предвид поетите многократно ангажименти към земеделските производители за съществуването на подобна помощ. Измененията в правилата, настъпили в средата на 2014 г., приложими към новата схема, ни накараха да се обърнем към Комисията за разясненията, от които имахме нужда по отношение на правилата за отпускане на тази помощ. За съжаление, все още нямаме окончателен отговор от ЕК, независимо от това, че многократно министърът на земеделието и службите на МФ са се обръщали настойчиво към службите на ЕК да побързат с отговор.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация