ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МИХАИЛ МИКОВ, ДОРА ЯНКОВА И МАНОЛ ГЕНОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

04.12.2015 г.

Относно: Организацията на снегопочистването и сметоизвозването на граничните контролно пропускателни пунктове на територията на република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ЯНКОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ,

В отговор на поставения въпрос Ви информирам, че преди областните управители да са извършили фактическо предаване на имотите, отредени за граничните контролно-пропускателни пунктове, сградите и съоръженията в зоните на граничните контролно пропускателни пунктове с пълната документация, Агенция „Митници" не би могла да проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги на снегопочистване и сметоизвозване на ГКПП на Република България.

Крайният срок за предаването изтече на 24 ноември. Съзнавайки отговорността на възложените задължения, както и сериозността на последиците, които биха настъпили, ако не бъдат предприети незабавни действия за възлагане на дейностите по сметоизвозване и снегопочистване, Агенция „Митници" обяви и проведе процедура на договаряне без обявление. За изпълнение на дейностите по поддръжка и почистване в зоната на ГКПП и на обектите за обществено ползване в митниците е назначен обслужващ персонал по ПМС № 66/1996 г., разпределен на всички пунктове.

Предвид обстоятелството, че проведената процедура на договаряне, респективно сключените в резултат на нейното провеждане договори, има характер на временно разрешение за изпълнение на възложените дейности, в кратки срокове, след като областните управители извършат фактическото предаване на имотите, ще бъде подготвена техническа спецификация и обявена открита процедура.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация