ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ПЕТЪР СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“

25.09.2015 г.

Относно: Детайлна справка за броя и капацитета на данъчните складове за горива 2014-2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Справка съм подготвил и ще ви я дам, само част от нея ще цитирам. Складов капацитет за бензини 451,908 млн. литра, складов капацитет за газьоли - 1,180 млрд. литра, складов капацитет за тежко гориво - 319,6 млн. литра, складов капацитет за био дизел - 8,2 млн. литра. Пред мен е справката с номерата на лицензите и лицензираните складодържатели, която ще ви връча.

За съжаление, това, което са ми подготвили колегите от МФ, съдържа следната трактовка, която съм длъжен да изследвам допълнително и ако се окаже некоректна, мога в писмен отговор да разширя информацията, която ви я предоставя. Колегите са ми обърнали внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ДОПК данъчната и осигурителната информация са конкретни индивидуализиращи данни за задължените лица и субекти относно данните от търговска дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна. В този смисъл те твърдят, че не бих могъл да изложа детайлни данни по вместимости за всеки един лицензиран склад. Ако през 2011 г. ви е дадена информация в този вид, аз ще настоявам пред администрацията и ще дам в писмен отговор до вас с точно същата структура на информацията. Това, което ви давам днес в отговор на вашия въпрос, е справка с номерата на лицензите, БУЛСТАТ-ите на отделните търговци и наименованията на лицензираните складодържатели.    

Благодаря за вниманието!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация