Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Георги Гьоков – народен представител от ПГ на „БСП за България“ относно неудобства, свързани с преминаване и престой на Граничен контролно-пропускателен пункт „Маказа - Нимфея“

31.07.2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

През последните години има голямо предизвикателство по отношение състоянието на граничните контролно-пропускателните пунктове, които много се оживиха, за съжаление, не във връзка с туризма в България, а по-скоро с желанието и възможността на много български граждани да посещават северния бряг на южната ни съседка. Изключително важна е темата, свързана със състоянието и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове в България. Една от основните причини да променим нормативната база, регламентираща тази материя, беше стремежът да се определи ясен собственик и отговорен стопанин.

По моя инициатива през 2015 година всички гранични контролно-пропускателни пунктове бяха прехвърлени като отговорност на Агенция „Митници“, за да може един централен орган да носи отговорност за инфраструктурата и състоянието на тези пунктове. Между другото, има доста стартирали проекти за модернизация на пунктовете, но, разбира се, работим по приоритет - от по-големите и по-значимите към по-малките.

Вече имах възможността в писмен отговор към г-н Петър Кънев да засегна темата със състояние на ГКПП „Малко Търново“. Аналогичен е случаят и с ГКПП „Маказа“.

С Решение № 486 от 15 август 2013 година на Министерския съвет и на основание Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове е дадено съгласие за откриване на подобен пункт.

Със заповеди от 2014 г., две на брой, на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен проект за изменение на парцеларен план за граничен преход „Маказа“ .

Агенция „Митници“ прие движимите вещи, предадени от Областната администрация, намиращи се на територията на поземления имот, а за самия поземлен имот е издаден Акт за държавна собственост № 3168/13.12.2018 г. с предоставени права за управление на Агенция „Митници“. Предприехме всички необходими действия за осигуряване чистотата и поддръжката на пункта.

Предвиждаме през следващата да започне реализацията на проект за разширяването на ГКПП „Маказа-Нимфея“, който ще бъде предвиден единствено за лекотоварен трафик, на този етап. Средствата за  проектиране и авторски надзор са заложени в бюджетната прогноза за следващата година.

След изготвяне на проекта и съгласуване по нормативно определения ред, предвиждаме, при възможност, още от следващата година да бъде осъществено строителството, което включва доизграждане на навес над съществуващи трасета за пътнически трафик, изграждане на осветление под навеса за пътнически трафик, доставка и монтаж на светещи надписи на Република България, поставяне на герба и решаване на всички други битови въпроси.

До завършване на разширяването на граничния пункт ще осигурим необходимото обслужване, за да бъдат създадени условия за пребиваване на пункта през туристическия сезон и най-вече по време на интензивния пътникопоток през границата с Гърция през летните месеци.

Осъзнавам, че години наред не е инвестирано достатъчно в тези пунктове. Трябва да се има предвид и че интензивният трафик през голяма част от тях възникна като явление в последните няколко години и има нужда по-интензивно да инвестираме в пунктовете, свързани с южната ни съседка Гърция.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация