Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на въпрос от Мирослав Иванов – народен представител от ПГ на „Продължаваме промяната“ относно осигуряване на финансиране за довършване на строителството на новия болничен комплекс на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – гр. Ямбол

11.11.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,               

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

Темата с финансирането на строителството на новия болничен комплекс на Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Пантелеймон" - гр. Ямбол е поставян многократно от парламентарната трибуна.

Ще Ви запозная хронологично с информацията, с която Министерството на финансите разполага към настоящия момент:

С Решение № 266 от 09.05.2019 г., изменено с Решение № 805 от 27.12.2019 г., Министерският съвет е дал съгласие за увеличаване капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Ямбол” АД с 27 млн. лв., чрез парични вноски за периода 2020 – 2022 г., за изграждане на нов болничен блок лечебното заведение, както следва:

  • През 2020 г. – вноска в размер до 13, 5 млн. лв., като със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. средствата са одобрени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., което е превело паричната вноска за 2020 г. на лечебното заведение;
  • През 2021 г. – вноска в размер до 5, 4 млн. лв.; Средствата не са утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., но са предоставени.  
  • През 2022 г. – вноска в размер до 8, 1 млн. лева. Със Закона за държавния бюджет за 2022 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването са одобрени 13, 5 млн. лв. за увеличение на капитала на МБАЛ „Свети Панталеймон“ АД, което представлява дължимата вноска за 2021 г. и 2022 г.

През настоящата година Министерството на здравеопазването, в качеството си на мажоритарен собственик на капитала на лечебното заведение, е превело одобрените със закона за бюджета парични вноски на болницата. С така направените вноски, Решение № 266 от 09.05.2019 г., изменено с Решение № 805 от 27.12.2019 г. на Министерския съвет за увеличение на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Ямбол” АД с 27 млн. лв., е изпълнено.

Министерството на здравеопазването е компетентната институция, която може да предостави допълнителна информация за лечебното заведение и усвояването на средствата.

Относно Наредбата, която е изменена за индексацията по Закона за обществените поръчки – нямаме постъпило искане, което да обсъждаме в Министерството на финансите.

Дуплика: По принцип искането увеличение на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Ямбол” АД следва да дойде от мажоритарния собственик, като предложение следва да бъде предоставено от Министерството на здравеопазването, тъй като за да бъдат предприети действия за увеличаване на капитала, следва да се направи оценка и за държавните помощи, която се извършва и се подготвя от мажоритарния собственик. В този смисъл имах предвид, че не е постъпило искане от мажоритарния собственик за увеличаване на капитала. В момента, в който постъпи такова искане и прегледаме оценката в частта на държавните помощи, ще видим какви са възможностите и дали може да ги осигурим, както знаете – има икономия в капиталовите разходи, още повече увеличаването на капитала в частта на финансиране, но трябва да получим надлежната информация от Министерството на здравеопазването, доклада с оценка на държавните помощи, за да може да се обсъди и да се вземе решение.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация