Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Румен Гечев – народен представител от ПГ на „БСП за България“, относно усвоените средства за капиталови разходи по КФП за 2022 г.

11.11.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ГЕЧЕВ,

            На база на данните за касовото изпълнение на бюджета извършените капиталови разходи по консолидираната фискална програма за деветте месеца на настоящата година са в общ размер на 2 556,9 млн. лв., което представлява 30,6 % изпълнение от актуализираните годишни разчети – 8 368,9 млн. лева. Усвоените средства за инвестиционни разходи по националния бюджет към 30.09.2022 г. са в размер на  1 432,7 млн. лв., или 32,1 % от актуализираните годишни разчети (4 462,9 млн. лв.), а тези, финансирани чрез сметките за средства от ЕС, са в размер на 1 124,1 млн. лв., което представлява изпълнение от 28,8 % от годишния разчет от 3 905,9 млн. лева.

Усвояването на капиталовите разходи за деветмесечието е традиционно ниско, като за 2022  г. се дължи на по-късното приемане на ЗДБРБ за 2022 г. и последващата му актуализация през месец юли, поради което до края на деветмесечието все още голяма част от процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки не са приключили. Също така е обичайно голяма част от плащанията за тези разходи да се изместват за последните месеци на годината. Неравномерното усвояване на капиталовите разходи е обективно обусловено от календара на строителния сезон, като изпълнението на повечето инфраструктурни проекти се извършва през летните месеци и разплащането за извършената работа се концентрира в последното тримесечие.

Най-големите инвестиционни проекти се финансират чрез бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта и съобщенията. Предвид ограниченото време, с което разполагам за отговора, ще Ви предоставя в табличен вид подробна справка за посочените министерства.

По отношение на капиталовите разходи, финансирани със средства от ЕС, се отчита забавяне при усвояването на разходите по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), които в голямата си част са именно капиталови разходи, както и при средствата за програмен период 2021-2027 г. От предвидените за 2022 г. капиталови разходи по Механизма в размер на близо 1,3 млрд. лв. към деветмесечието на годината са усвоени едва 43,1 млн. лв. за извършени дейности от Метрополитен, като до края на годината се очаква да бъдат разплатени не повече от 100  млн. лв. Сред причините за забавянето при изпълнението на капиталовите разходи, финансирани чрез Националния фонд са:

  • закъснялото приемане и съответно стартиране на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ);
  • липсата на готовност за стартиране на изпълнение на част от инвестициите от крайните получатели и структурите за наблюдение и докладване;
  • забавяне при стартиране на процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите по инвестиции, включени в НПВУ;
  • по-късното одобряване от Европейската комисия на програмите, които ще се изпълняват през програмен период 2021-2027.

Забавяне се отчита и в темпа на капиталовите плащания през 2022 г. от сметката за средства от ЕС на Държавен фонд „Земеделие“, тъй като голяма част от проектите по старите приеми са приключени, а по новооткритите приеми в момента тече договаряне. Естеството и мащаба на инвестиционните проекти не позволяват прецизното календарно позициониране на междинните и окончателните плащания. От друга страна, растящата инфлация води до значително увеличение на пазарните цени по първоначално представените количествено-стойностни сметки в проектните предложения, свързани с инвестицията и в резултат на това се наблюдава забавяне на изпълнението на договорите. Оценката на Държавен фонд „Земеделие“ е за по-ниско усвояване на капиталовите разходи с около 250 млн. лв.

Това забавяне, което се случва в изпълнение на капиталовите разходи в НПВУ и по-късното стартиране на изпълнението на програмите за периода 2021 – 2027 г., неминуемо трябва да бъде наваксано в следващата година, което натоварва капиталовите разходи в бюджета за 2023 г. и следващата.   

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация