Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Мартин Димитров – народен представител от ПГ "Демократична България", относно каква част от несъбраните около 700 млн. лв. от хазарт са събрани по съдебен ред към 30 юни 2021 г.

30.07.2021 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Ще отговоря директно на въпроса, след което бих искал и да споделя малко информация що се отнася до механизмите на контрол, които съществуват и не са били използвани.

Към момента сме събрали 34 105 151, 35 лева, от които 12 млн. лева все още не са напълно разпределени, тъй като се обжалват. Отделно, има решение на съда, с което от една сума 261 164 891, 40 лева и лихва в размер на 67 717 779,18 лева, съдът е потвърдил на първа инстанция 241 458 802, 26 лева, т.е. към момента имаме 34 млн. лева - събрани и 241 млн. лева - потвърдени от първа инстанция на съда, в процес на обжалване.

Общата сума, за която Вие говорите, несъбраната, е 556 872 283,04 лева и 136 236 978,60 лева лихви. Това е колосална сума.

Излезе доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), днес излиза официално, а предварителният доклад беше качен преди около две седмици, където констатацията е, че от предоставените документи на финансовата инспекция не се установи от страна на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) да е прилагана посочената административнонаказателна разпоредба, т.е. не са се търсили парите, но, което е по-лошо, същевременно за проверявания период е налице заплащане на по-малък от дължимия размер на таксата от организаторите на хазартни игри, в следствие на решенията на ДКХ, с които са утвърдени правилата й. Т.е. не само, че не са търсени парите, има активни действия, които са позволили тези пари да не бъдат търсени и да не бъдат събрани. Това е предоставено на прокуратурата. Започната е, не знам точно НПК, предварителна проверка някаква. Надяваме се доведе до резултати.

Малко по-общо. На Министерството на финансите (МФ) обикновено се гледа като на министерството, което разпределя парите, прави бюджета и подписва чековете на държавата, най-грубо казано. Но министерството има една много важна функция, която може би част от колегите не разбират. Това е контролната функция. МФ трябва да контролира дали парите се харчат законосъобразно и дали те се харчат ефективно. За целта в министерството има набор от инструменти. Едно е, както тук е било, ДКХ да си върши работата, другите са АДФИ и Агенцията по обществени поръчки, която трябва да дава методически указания по какъв начин работи Законът за обществените поръчки. Тази агенция съвсем случайно не е дала методическо указание и съответно имаме 8,6 млрд. лева в ин хаус поръчки заради пропуснато методическо указание и неправилно транспонирана европейска директива, която е отворила тази дупка.

Министерството на финансите съгласува назначението на всички одитори в държавата – от най-малката община до най-голямото министерство. Всички тези контролни функции, които са в правомощията на МФ, са били неглижирани. Нямаше даже информация какво се е раздавало, как се е раздавало и кой го е раздавал. В момента, в последните два месеца,  ние се опитваме да възстановим тази контролна функция на министерството, така че тя да заработи и наистина да не се позволява такива безобразия като несъбирането на тези данъци, от една страна, а от друга страна – да не се позволяват нерегламентирани, неефективни и незаконосъобразни течове на пари.               

Реплика на Мартин Димитров: Уважаеми г-н Василев, виждам, че полагате усилия в правилната посока и доклад на АДФИ е показал, че ДКХ не си е свършила работата и е определила по-ниски такси, но си заслужава да разберем и Вие да проверите как така никой в МФ по това време, а министерството, правилно отбелязвате, има контролни функции, не се е намесил. Защото, дори даден елемент от контролната система да не функционира, би следвало министърът на финансите тогава, вашият предшественик, разбира се, не Вие, заместник-министрите на финансите, политическият кабинет, дирекцията, която бюджетира… но ти как няма да видиш, че стотици милиони ги няма в този бюджет - за конкретната година са били над 100 млн. лева. Да, 700 млн. лева с лихвите, ако разделим за четири години се получават над 100 млн. лева на година. Как дирекцията, която изготвя бюджета, също не е открила това несъответствие? Тоест -  странно съвпадение. И това, пак казвам, никога повече не трябва да бъде допускано. Виждате, че от Вашия отговор става ясно, че от тези 700 млн. лева с лихвите до момента са събрани 34 млн. лева, което е около 5%, от което не можем да бъдем доволни. Останалите, правилно казвате, че продължават да бъдат обект на съдебен спор и се надявам той да приключи благоприятно и да бъдат събрани допълнително средства. Но е ключово да използвате и Вашите правомощия да изясните как така толкова хора не са разбрали какво се случва. Как самият министър на финансите не е разбрал, че стотици милиони ги няма, а пък за дребните търговци, когато не им излиза оборотът с 2 лева, им налагат огромни глоби? Вие казахте за фризьорките, когато не са отчели даден разход – огромни глоби, а тук – министър на финансите не разбрал, че няма стотици милиони, които трябва да бъдат в бюджета. Неговият заместник и той не разбрал, целият политически кабинет - и те не разбрали, цялата дирекция, която отговаря за бюджета - и тя не разбрала.

Натрупването на подобни съвпадения, г-н министър, оставя едно тежко съмнение, защото ние трябва да искаме най-доброто управление за страната си през цялото време, независимо кой е парламентът, какво е правителството и трябва да вземем мерки подобна ситуация никога повече да не може да се повтори. Обръщам се към Вас с настоятелна молба тази проверка да бъде направено и вътре в министерството – как така никой не е разбрал за тези стотици милиони, които не са събрани.

Отговор на министър Асен Василев: Благодаря Ви, г-н Димитров!

Точно за това е предприета проверката на АДФИ и тя е установила, че ДКХ не е упражнила контрол, както и че контролът върху ДКХ също не е упражнен, както трябва да бъде.

Що се отнася до вътрешната проверка – както знаете, ДКХ беше закрита, всички хора бяха разпуснати и дейността беше прехвърлена на друго място. Това, според мен, не е случайно. То е направено точно, за да няма проследимост кой какво е правил. Но, за щастие, прокуратурата се надяваме да си свърши работата, тъй като тя може да проследява лица извън Министерството на финансите.    

 

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация