Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Отговор на парламентарен въпрос от Александър Паунов и Антон Кутев - народни представители от ПГ на "БСП за България", относно облагане на лотарийните игри

19.06.2020 г.

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

        

         Дълго четох Вашия въпрос, той не е дълъг по съдържание, но, с цялото уважение към Вас, особено към г-н Кутев, не разбрах въпроса.

         Вие буквално задавате следния въпрос – какво наложи през 2014 г., без да визирате конкретен законопроект, приемането на облагането на лотарийните игри да бъде 20 % върху печалбата, а не предложените 15 % върху оборота. Не Ви разбрах, защото това не е така.

         Първо, ако трябва да прецизираме темата, трябва да говорим за такси. Второ, през 2014 г. нищо подобно нито е предлагано, нито е приемано. Искам да Ви обърна внимание, че законът не допуска за лотарийни игри заплащането на държавна такса по чл. 30, ал. 3 в размер на 20 % от брутната печалба - разликата между получените залози и изплатените печалби.

         Още с приемането на разпоредбата, от 1 януари 2014 г., вкл. и последващото изменение от 1 януари 2015 г., режимът за определяне на държавните такси за лотарийни игри винаги е бил един и същ – 15 % върху стойността на направените залози.

         Затова не можах да разбере въпроса – какво наложи приемането през 2014 г. за лотарийните игри да бъде 20 % върху печалбата, а не предложените 15 % върху оборота.

         Нищо не го е наложило и от 1 януари 2014 г. режимът за определяне на държавни такси за лотарийните игри е 15 % върху стойността на направените залози.

         Вторият Ви въпрос има повече резон и аз няколко пъти, от края на миналата година досега, давам отговори по този въпрос. Той е следният – няколко организатори на хазартни игри са включили в своите правила за организиране на игрите превратно тълкуване на чл. 30, като са решили, че лотарийните игри могат да се облагат не с 15 % върху оборота, а всъщност лотарийните игри били игри, върху които се събират такси и комисионни, което се съдържа в хипотезата на ал. 3 на същия чл. 30.

         В нито един момент законът не е допускал подобно тълкуване. ДКХ още от 2014 г. е утвърждавала подобни правила за игри, в разрез със закона, и е допускала подобно прилагане на закона от страна някои хазартни оператори.

         В момента, в който в края на 2019 г., при мен пристигна сигнал от организатори на хазартни игри за подобно неправилно прилагане на закона, веднага възложих инспекция от АДФИ, която установи разликата и некоректното прилагане на закона така, както Вие коректно цитирате разликата в облагането. В резултат на това, заедно с такси и лихви за забава се установява приблизително 700 млн. лв. непостъпили такси от определени организатори на хазартни игри. В резултат на тази констатация ДКХ издаде актове за установяване на публични задължения, които бяха потвърдени от ВАС по отношение на предварителното изпълнение и са предадени на НАП за изпълнение, върху имуществото на тези организатори са наложи запори с оглед обезпечаване на публичните държавни вземания.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация