ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

23.03.2018 г.

Относно: Резултати от извършените проверки от органите на Националната агенция за приходите в зимните курорти за периода декември 2017 г. – февруари 2018 година

           

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ РЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЙЧЕВ,

              

Контролните действия в рамките на зимната кампания през 2018 г. са проведени през периода от 2 януари 2018 г. до 15 март 2018 година, съгласно заповед № 1705 от 12 декември 2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

В контролните действия са обхванати търговски обекти и места за настаняване, намиращи се в населени места и курортни комплекси от териториалния обхват на териториални дирекции на НАП София и териториални дирекции на НАП Пловдив – това са градовете Банско, Разлог, Добринище, Девин, Велинград, Смолян, Чепеларе, Хисаря и местността около хижа „Здравец“, село Баня, курортните комплекси „Семково“, „Боровец“, „Пампорово“ и „Цигов чарк“.

В периода от 2 януари до 28 февруари 2018 г. органите по приходите са извършили общо 3 454 оперативни проверки (в това число 290 наблюдения, които са проведени в рамките от 2 до 8 часа в обекти, и 135 съвместни проверки със служители на Министерството на вътрешните работи), за които са създадени протоколи.

При извършване на контролните действия са установени общо 373 административни нарушения, предимно на данъчното законодателство, разделени по видове, както следва:

  • разлика в касовата наличност – 147 нарушения;
  • неиздаване на фискален или системен бон – 108 нарушения;
  • липса на фискално устройство или на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност в търговски обект – 56 нарушения;
  • 51 други нарушения на разпоредбите на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискални устройства в търговски обекти;
  • 9 нарушения на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и, второ, нарушение на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване.

Както и през проведените през 2017 г. зимна и лятна кампания, към момента най-често срещаното нарушение е за разлика в касовата наличност (чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г.).

В допълнение на гореизложеното, за осъществяването на превантивен контрол са сформирани обходни патрули, които са извършили общо 3 023 посещения в търговски обекти. При прилагането на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“ по реда на чл. 186 от Закона за данък върху добавената стойност, в рамките на тази кампания фактически са запечатани общо 236 търговски обекта.

Конкретна информация за наложените глоби или имуществени санкции към момента не може да бъде предоставена, предвид факта, че наказателните постановления, с които те се налагат, са в процес на издаване в съответствие със срока по чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания. Подробна информация може да бъде предоставена на по-късен етап.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация