ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ЛАЛО КИРИЛОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

23.03.2018 г.

Относно: Стартирани процедури за нарушение на правото на ЕС № 2017/4110 и № 2017/4125 във връзка с някои разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРИЛОВ,

 

След 2006 година, от присъединяването на Република България към Европейския съюз подобни процедури са били многократни. Те са свързани със съответствието на българското законодателство с приложимото европейско такова. В случая говорим за твърдения от страна на Европейската комисия за несъответствие на нашия Закон за ДДС с Директива 2006/112/ЕО на Съвета, или т.нар. ДДС директива. Засегнатите теми са две:

Първо, по отношение на търговията с горива, нашият закон предвижда долна граница на обезпечението, което според Европейската комисия противоречи и не е пропорционално на директивата дотолкова, доколкото търговията с горива може да бъде и по-ниска като размер от изисканото обезпечение. В този смисъл, плановете на българската държава са да се съобразим. Когато предложихме тази мярка, която беше свързана с увеличаването върху контрола при търговията с горива (между другото, тема, която събранието в момента разглежда, и трябва да бъдем също много внимателни в контекста на претендираното от Комисията несъответствие), когато предвиждахме подобно ограничение, имахме предвид разходите, които се генерират от страна на търговските оператори за издаването на подобна гаранция. Ще се съобразим с претенциите на Европейската комисия, ще променим така нашето законодателство, нашия Закон за ДДС, за да има пълно съответствие между размера на освободените за потребление горива и гаранцията, която се изисква от търговците с тях.

Другата процедура за нарушение е свързана с личното ползване на активи. Нашият закон третира начисляването на ДДС за личното ползване да бъде върху отчетната стойност на актива и цената на придобиване, без да се отчита амортизацията. Отново смятаме, че в случая Европейската комисия има основание и ще предприемем мерки така да наредим нашето законодателство, че начисляваното ДДС при личното ползване да включва в себе си амортизацията и да отчита настоящата стойност на актива. В такъв смисъл ще бъде и отговорът пред Европейската комисия и в обозрими срокове ще приемем промяна в законодателството така, че то да съответства на директивата.

(Реплика на народния представител)

(Дуплика на министър Горанов): Защитих двеста допълнителни щатни бройки увеличение на възнагражденията и в Агенция „Митници“, и в Националната агенция за приходите. И ако често променяме законодателството, то е, защото динамиката в обществено-икономическите отношения е такава, че да се противодейства на опита за заобикаляне на данъчното облагане, не е лесна работа. Неслучайно, данъчната материя е една от най-сложните, а специално материята, свързана с данъка върху добавената стойност, е може би най-сложната в данъчното законодателство. Разбира се, ние като Вас сме загрижени за все повече и повече събираемост и имаме частични успехи, които показват милиардите в повече, събирани в последните години.

Това, което искам да Ви уверя, е, че в случая, ако промените, за които говорим, свързани с търговията с горива, Ви се струват ограничителни, много трябва да се съсредоточите как ще гласувате внесения от всички партии законопроект, свързан с контрола върху търговията с горива. Защото, ако това, което трябва да направим в Закона за ДДС, е малка поправка, за да съответства напълно на директивата, не знам как би се погледнало на това, което сега се предлага. Въпреки че, като финансов министър, аз трябва да съм човекът, който ги подкрепя с две ръце. Но фискалният интерес е един, икономическият интерес е съвсем различна тема, и трябва да намерим баланса между двете.

           

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация